Umělá inteligence: co to je, jak se dělí a jaké má využití

Umělá inteligence je schopnost strojů, počítačů a softwaru napodobovat lidské myšlení a chování. Umělá inteligence se zabývá tím, jak stroje mohou učit, rozumět, vnímat, rozhodovat a řešit problémy. Umělá inteligence se dělí na různé oblasti, jako je strojové učení, počítačové vidění, zpracování přirozeného jazyka, expertní systémy, robotika a další. Umělá inteligence má mnoho aplikací v různých oborech, jako je medicína, vzdělávání, průmysl, zábava, bezpečnost a další. Umělá inteligence je také jedním z nejvýznamnějších vědeckých a technologických výzev současnosti a budoucnosti .

Existuje několik způsobů, jak klasifikovat druhy umělé inteligence, ale jeden z nejběžnějších je podle jejich schopnosti učit se, pamatovat si a předvídat. Podle tohoto kritéria můžeme rozlišit čtyři hlavní typy umělé inteligence:

  • Reaktivní stroje jsou nejjednodušší formou umělé inteligence, která reaguje na aktuální situaci podle pevně daných pravidel. Nemají žádnou paměť ani schopnost učit se z minulých zkušeností. Příkladem reaktivního stroje je počítačový program, který hraje šachy nebo Go.
  • Omezená paměť je typ umělé inteligence, který dokáže uchovávat některé informace z nedávné minulosti a používat je k ovlivnění svých rozhodnutí. Tyto informace nejsou trvale uloženy a nemohou být použity pro budoucí učení. Příkladem umělé inteligence s omezenou pamětí je samořiditelné auto, které sleduje podmínky kolem sebe a přizpůsobuje své chování.
  • Teorie mysli je typ umělé inteligence, který dokáže pochopit emoce, motivace, záměry a očekávání jiných bytostí a podle toho jednat. Tento typ umělé inteligence je zatím pouze teoretický a neexistuje žádný praktický příklad.
  • Vědomí je nejvyšší forma umělé inteligence, která by měla být schopna vytvářet vlastní vzpomínky, cíle, hodnoty a identitu. Tento typ umělé inteligence by měl být sebeuvědomělý a mít vědomí své existence. Tento typ umělé inteligence je také pouze teoretický a neexistuje žádný praktický příklad.

Takže podle této klasifikace existují čtyři druhy umělé inteligence, ale z nich pouze dva jsou v současnosti realizovatelné.